Építési műszaki ellenőr II. kerület Budapest

Okleveles évtizedes tapasztalattal rendelkező építőmérnökként vállalom a  felelős műszaki vezetői valamint építési műszaki ellenőri tevékenységek ellátást főként Budapesten ezen belül is a : Budapest II. kerületben.

HÍVJON: +36 20 527-2755

felelős művezetői számom: MV-É 01-4377
műszaki ellenőr: ME-É 01-4377

Műszaki ellenőr Budapest 2. kerület

A megbízónak műszaki ellenőrt alkalmazása szinte minden építkezés során indokolt sok esetben ez elkerülhetetlen, olyan esetekben amikor erre törvényi előírás is vonatkozik. Ellenben a legtöbb esetben az építési műszaki vezető alkalmazása ugyan nem kötelező de javasolt, hiszen éppen a kivitelezővel szemben az építtető érdekeit képviseli, szakmailag eljár helyette. Amennyiben jól végzi a tevékenységét akkor időt és pénzt tud megtakarítani a beruházó számára. Építési műszaki ellenőri feladatokat kizárólag olyan személy végezhet, aki szerepel a Magyar Építész Kamara Műszaki Ellenőri Névjegyzékben, amelyet az építés-felügyeleti feladatokat ellátó szerv (megyei, fővárosi közigazgatási hivatal) tart karban.

Műszaki vezető Budapest 2. kerület

Felelős műszaki vezetőt minden olyan építkezésen alkalmaznia kell a kivitelezést végző cégnek vagy vállalkozásnak ahol az építkezés engedély alapján történik. Sokan nem tudják de a  felelős műszaki vezető nem az megrendelő, hanem a kivitelező cég alkalmazottja, így nem a megrendelő érdekeit képviseli.
A felelős műszaki vezető feladatait a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet határozza meg, ezek szerint:

22. § (1) A felelős műszaki vezető feladata az Épkiv. 13. § (2)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése. Ha a felelős műszaki vezető egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében látja el feladatát, akkor a feladata az Épkiv. 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés b)-k), n)-p) pontjában, 13. § (4)-(5) bekezdésében és 14. §-ában meghatározott tevékenységek végzése.

(2) A felelős műszaki vezetői tevékenység folytatásához szükséges szerződés megkötésére a Ptk.-ban szabályozott megbízási szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a szerződést írásban kell megkötni,

b) a szerződés tartalmazza

ba) a megbízó nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy telephelyét és elérhetőségét.

bb) A felelős műszaki vezető megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét.

bc) A felelős műszaki vezető díját, fizetési módját, határidejét.

bd) a felelős műszaki vezető feladatainak és felelősségének meghatározását.

(3) * A felelős műszaki vezető nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében részt vevő hatóság. Valamint a tevékenység és az engedélyező hatóság felügyeletét ellátó szerv köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője. A felelős műszaki vezető nem végezhet építésügyi műszaki szakértői és építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet.

(4) A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(5) A felelős műszaki vezető nem végezhet építési műszaki ellenőri tevékenységet azon kivitelezési tevékenység esetében, ahol részben vagy egészben építési-szerelési munkát vezet. A felelős műszaki vezető nem láthat el felelős műszaki vezetői feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építési műszaki ellenőri tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.