Felelős műszaki vezető

A felelős műszaki vezető a kivitelező kötelezően alkalmazandó embere.

A felelős műszaki vezető a kivitelező kötelezően alkalmazandó embere, aki elsősorban a kivitelezés szabályosságáért felel

A felelős műszaki vezető a kivitelező kötelezően alkalmazandó embere, aki elsősorban a kivitelezés szabályosságáért felel (vagyis biztosítja, hogy a kivitelezőt később ne vonhassák felelősségre a munkája miatt).

A műszaki ellenőr a megrendelő érdekeit képviseli és védi.

A műszaki ellenőr a megbízó érdekeit védi, és azt vizsgálja, hogy az építési kivitelező milyen szabálytalanságokat követ el

Az építési műszaki ellenőr a megbízó érdekeit védi, és azt vizsgálja, hogy az építési kivitelező milyen szabálytalanságokat követ el a munka minősége, a számlázott összeg vagy a beépített, felhasznált alapanyagok vonatkozásában. Így a műszaki ellenőr a megrendelő érdekeit képviseli és védi.

Referenciák

20 éve gyűjtöm a mérnöki tapasztalatokat az építőipar területén

20 éve gyűjtöm a mérnöki tapasztalatokat az építőipar területén építés- irányítási és mérnök- kontrolli szerepkörökben. A tapasztalatok alapján mindig megéri kívülálló mérnök szemével átnézni építkezést.

Közel 20 éve gyűjtöm a mérnöki tapasztalatokat az építőipar területén építés- irányítási és mérnök- kontrolli szerepkörökben. A tapasztalatok alapján azt látom, hogy mindig megéri kívülálló mérnök szemével átnézni építés előtt a terveket és a dokumentációt. Az építés rendre nem ezt követi le, változik.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Műszaki vezetés

Felelős műszaki vezetői szerepkörben a Vállalkozó kivitelezését irányítom szakmailag és vállalom a vállalkozói döntések felelősségét – a szerződésben meghatározott feladatokra. Míg építési műszaki ellenőrként a megrendelő azaz az építtető érdekeit képviselem.

Felelős műszaki vezetői egy építkezésen

Ennek lehetőségei:

 • kitűzés, geotechnikai vizsgálatok, mérések és egyéb mérnöki vizsgálatok, mintavétel helyességi ellenőrzése
 • építési feladatok meghatározása és irányítása
 • építési napló ellenőrzése és lezárása
 • a kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése
 • építésügyi hatósági előírások és más kötelező hatósági előírások (műemlékvédelem, tűzvédelem, természetvédelem, közegészségügyi) betartatása
 • a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, technológiai fegyelem
 • a kiviteli tervektől eltérő, nem építési engedélyköteles kiviteli részek építési naplóban feltüntetése
 • használatbavételhez a felelős műszaki vezetői nyilatkozat kiállítása
 • a hulladék nyilvántartásról nyilatkozat kiállítása
 • átadás-átvételi eljárásban eljárni
 • alvállalkozói teljesítések igazolása
 • az építési termékek szakszerű beépítése, a tervdokumentációban meghatározott teljesítmény jellemzők szerint
 • változások lekövetése az építésben, ezek jóváhagyatása az építtetővel és a tervezővel

A felelős műszaki vezető feladatai részletesen

felelős műszaki vezetőA felelős műszaki vezetés során a felelős műszaki vezető elsődleges feladata az építkezés területén az építéssel, szereléssel és építkezéssel kapcsolatos tevékenységek során a vállalkozók: kivitelező tevékenységének irányítása. Ezen feladatokat a kivitelező cég és a műszaki vezető egy úgy nevezett építési szerződésben rögzíti.

Nem minden építkezés során szükséges a kivitelező részéről  felelős műszaki vezetőt alkalmazni, ilyen kivételek az olyan felújítási vagy átalakítási építési munkák ahol:

 • az épület statikai szerkezetéhez például a tartószerkezeti elemekhez nem kell hozzányúlni megváltoztatni azt.
 • Kémények vagy egyéb égéstermékek elvezetésére szolgáló szerkezetek építése vagy átépítése nem történik meg.
 • az épület vagy építmény teherhordó elemeinek a teherbíró paraméterei jelentősen nem változnak meg. Az, hogy a jelentős mit jelent arról  írásos szakértői véleménnyel kell rendelkezni.
 • Amennyiben az épület homlokzatának megváltoztatása nem jár együtt a teherhordó szerkezeti elemek átépítésével. (a homlokzat megváltoztatása amennyiben műemlékvédelmi besorolás alá tatozik, akkor nem mentesül a felelős műszaki vezető alkalmazásától).

felelős műszaki vezetés

A felelős műszaki vezető feladatai továbbá a

 • tűzvédelmi előírások,
 • közegészségügyi jogszabályok,
 • a helyi műemlékvédelmi szabályok,
 • a munkavédelmi előírások,
 • a környezetvédelmi szabályok,
 • vízügyi, hidrogeológiai hatósági előírások

betartása és a kivitelező általi betartatása. A felelős műszaki vezetés során építési naplót kell vezetni, amely tartalmazza az egyes építési fázisok dátumát, az adott időjárási körülményeket valamint a feladatok műszaki jellegű leírását. A felelős műszaki vezetés során szakszerűen meg kell tervezni és szervezni az egyes építési folyamatokat azok logikus egymás utániságát az időjárási körülményeket is figyelembe véve.

 • Szintén a felelős műszaki vezető végzi el az épület egyes szerkezeti elemeinek kitűzését, pontos helymeghatározását.
 • Továbbá a felelős műszaki vezető feladata a minőségi kritériumok ellenőrzése amelyhez igénybe vehet talajmechanikai vizsgálatokat, mintavételeket.
 • Amennyiben a felelős műszaki vezető az építkezés során a tervektől eltérő megvalósítást vagy kivitelezést tapasztal azt az építési naplóban köteles feltüntetni.

A felelős műszaki vezetés során a kivitelezési építési folyamatok végén a műszaki vezető a keletkezett építési törmelék, hulladék mennyiségéről is köteles tájékoztatni az építtetőt és ezt a hulladék nyilvántartó lapon (amely az építési napló mellékletét képezi) részletesen nyilvántartani. Szintén feladata a felelős műszaki vezetőnek az építkezés befejeztével a használatba vételi engedélyhez nyilatkozatot tennie valamint részt kell vennie az átadás-átvételi eljárásban és az alvállalkozók teljesítését is igazolnia kell.